Over de ContractkeuzeTool

U wilt een nieuwe weg aanleggen, een beweegbare brug realiseren, een regionale raillijn ontwikkelen of een dijk versterken. U vraagt zich af hoe u dit het beste kan aanpakken: maakt u zelf het ontwerp? Laat u dit over aan de aannemer? Wie voert straks het onderhoud uit? Welke risico’s loopt u? En waar moet u op letten bij het sluiten van het contract?

De APPM contractkeuzemethodiek is samen met de provincie Zuid-Holland ontwikkeld en helpt u bij het vinden van een antwoord op deze vragen. De methodiek is er op gericht een transparante en gedragen afweging te kunnen maken tussen mogelijke contractvormen voor een project. Contractvormen zoals traditioneel (RAW-bestek), Engineering & Construct, Design & Construct en Design, Construct &Maintain. Daarbij biedt de methodiek ook alle ruimte om hierin te differentiëren, zodat maatwerk ontstaat in wat u als opdrachtgever graag zelf wilt definiëren en voorschrijven en waar u ruimte laat aan de markt.

De methodiek geeft inzicht in de overwegingen die spelen bij het kiezen van een (integrale) contractvorm en maakt helder welke argumenten leiden tot de keuze voor een bepaalde contractvorm. Daarbij geven de resultaten van de methodiek aan welke risico’s en aandachtspunten spelen bij de keuze voor een contractvorm.

De procesgang van de methodiek bestaat uit drie stappen: (1) Het bepalen van de scope in een gesprek tussen de projectleider en de contractadviseur van APPM. (2) Een workshop van een dagdeel met relevante projectbetrokkenen en eventueel stakeholders in het project waarin gezamenlijk de vragenlijst die ten grondslag ligt aan de methodiek wordt doorlopen. (3) Een afrondend gesprek met de projectleider met optioneel een adviesrapportage.

Uiteindelijk resultaat is een transparante, goed onderbouwde en gedragen keuze voor een passende contractvorm. 

←Terug naar de homepage