Referenties van de ContractkeuzeTool

Afgerond met  de Contractkeuzemethodiek (CKM):

 

Project Westelijke ontsluiting van Amersfoort

Betreft: Het verbeteren van de doorstroming op de N221 in Amersfoort middels zowel herinrichting als verleggen van het tracé, realisatie van ongelijkvloerse (spoor)kruisingen en verrijken van groen en ecologie.

Opdrachtgever: Gemeente Amersfoort

 

Project Slibvergister RWZI Zwolle

Betreft: Het realiseren van een nieuwe slibvergister ter vergroting van de capaciteit van een operationele RWZI in Zwolle.

Opdrachtgever: Waterschap Groot Salland

 

Project Hoornse Hop

Betreft: Het versterken van de Hoornse Hop dijk als onderdeel van het HWBP in de gemeente Hoorn. Het betreft dijkversterking door middel van de aanleg van een vooroeverdijk met daarop natuur en recreatieve functies.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Advies: DCM

 

Project Versterken IJsseldijk Gouda

Betreft: Het versterken van de Ijsseldijk als onderdeel van het HWBP in Gouda. Betreft het aanleggen van steunbermen en stabiliteitsschermen.

Opdrachtgever: Hoogheemraadschap van Rijnland

 

Project Reconstructie N411

Betreft: Reconstructie van de N411 tussen Utrecht en Bunnik om de verkeersveiligheid voor de weggebruikers (fiets, auto, bus) te verbeteren.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Advies: D&C

 

Project Cruquiusbruggen

Betreft: Als onderdeel van het traject N201 worden de vlak naast elkaar gelegen bruggen bij Cruquius aangepakt. Aan een brug wordt groot onderhoud gepleegd, de ander wordt vervangen en verbreed.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Advies: D&C

 

Project N233 Rijnbrug bij Rhenen

Betreft: Realisatie van een tidal flow op de Rijnbrug, waarbij de brug verbreedt wordt en gelijktijdig groot onderhoud plaats zal vinden. Daarnaast herinrichting van 3 kruisingen op de provinciale weg in Rhenen.

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Advies: D&C- of DBM

 

Project Herinrichting N236 Loosdrechtdreef – Kruispunt Driemond

Betreft: De herinrichting van 2 km provinciale weg inclusief 2 kruispunten, de vernieuwing van de Geinbrug en mogelijk de vervanging van een balgstuw.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Advies: E&C+

 

Project Dijkversterking Schoonhovenseveer – Langerak (SLA)

Betreft: Onderdeel van het programma “Ruimte voor de Rivier”, versterken van circa 5 kilometer waterkering met behulp van innovatieve technieken.

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Advies: D&C

 

Project Verdubbeling N244 (A7-N247)

Betreft: Het verbreden van de N244 van 2 naar 4 banen inclusief het aanleggen van kunstwerken, turborotondes, opritten naar de A7, een P+R terrein en fietspaden.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Advies: D&C-

 

Project vervanging bruggen Aduard-Dorkwerd, Zuidhorn

Betreft: Als onderdeel van het programma Vaarweg Lemmer – Delfzijl. De vervanging van 2 tafelbruggen, het aanleggen van de rondweg om Aduard en  de realisatie van een nieuwe brug over het Aduarderdiep.

Opdrachtgever: Provincie Groningen

Advies: D&C

 

Project vervanging Zaanbrug, Zaanstad & Wormerland

Betreft: Als onderdeel van het programma “Vaart in de Zaan”. De vervanging van een beweegbare brug over een hoofdvaarroute in een historische binnenstedelijke omgeving, en het vergroten van de doorvaarbreedte.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Advies: RAW+

 

Project reconstructie rotondes N210, Bergambacht

Betreft: De ombouw van twee verkeersonveilige kruisingen naar twee turborotondes in een zeer zettingsgevoelig gebied en het aanleggen van een parallelstructuur.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Advies: RAW

 

Project vervanging Stroomkanaalbrug, Gouda

Betreft: De vervanging en verbreding van de Stoomkanaalbrug, een vaste brug die een onderdeel vormt van de Zuidwestelijk Randweg Gouda (N207).

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Advies: DBM

 

Project herinrichting N241

Betreft: De herinrichting van de N241 tussen ’t Verlaat (N242) en Schagen (N248), de realisatie van een parallelstructuur, de realisatie van fietstunnels en een vaste brug.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Advies:  E&C

 

Project vervanging Sebastiaansbrug, Delft

Betreft: De vervanging van een beweegbare brug in een historische binnenstad,  de vergroting van de doorvaarhoogte en de toevoeging van een railverbinding over de brug.

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Advies: E&C of RAW+

 

Afgerond met de voorganger  van de CKM, het contractkeuzemodel:

 

Project realisatie rondweg Oudenbosch

Betreft: Het realiseren van een nieuwe rondweg rondom Oudenbosch, het realiseren van een ongelijkvloerse spoorpassage, turborotondes en fietstunnels.

Opdrachtgever: Gemeente Haldeberge

Advies: RAW+ of E&C

 

Project reconstructie N329 “de weg van de toekomst”, Oss

Betreft: Het reconstrueren van de N329 tussen het centrum van Oss en de A50.

Opdrachtgever: Gemeente Oss en Provincie Noord-Brabant

Advies: E&C

 

Project reconstructie N208/A208, Haarlem

Betreft: De reconstructie van de N208/A208 tussen Haarlem en de aansluiting met de A22, naar een 70km weg met geluidswerende voorzieningen en geluid reducerend asfalt.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland

Advies:  DBM

 

Project: Ombouw N261 Tilburg-Waalwijk

Betreft: Deze weg, voor de meesten bekend als ‘de Eftelingweg’, wordt grootschalig omgebouwd om een duurzame en veilige oplossing te verkrijgen voor de regionale bereikbaarheid. Het project omvat o.a. wegreconstructies, de bouw van diverse ongelijkvloerse kruisingen en de aansluiting op de A59.

Opdrachtgever: provincie Noord-Brabant

Advies: DBM

 

←Terug naar de homepage